A virágos Géderlak

A Virágos Magyarország Mozgalom aranyérmese,

Európa és Kós Díjas

A virágos Géderlak

A Virágos Magyarország Mozgalom aranyérmese,

Európa és Kós Díjas

A virágos Géderlak

A Virágos Magyarország Mozgalom aranyérmese,

Európa és Kós Díjas

Polgármesteri döntések

2021

1/2021 (I.7.) – 6/2021 (I.7.) határozat: rendkívüli települési támogatás

7/2021 (I.7.) határozat: lakhatási támogatás

8/2021 (I.7.) – 9/2021 (I.7.) határozat: rendkívüli települési támogatás

10/2021 (I.18.) határozat: a Magyar Faluprogram MFP-EIM/2020. kódszámú „Elhagyatott ingatlanok közcélra történő megvásárlása 2020 című alprogram keretében a Géderlak, Szent László tér 4. ingatlan megvásárlásáról

11/2021 (I.18.) – 13/2021 (I.18.) határozat: rendkívüli települési támogatás

14/2021 (I.18.) – 15/2021 (I.18.) határozat: lakhatási támogatás

16/2021 (I.19.) határozat: a 2021. évi KNPA támogatásból finanszírozandó tagönkormányzati célfeladatokról

14/2021 (I.19.) határozat: lakhatási támogatás megszüntetése

18/2021 (I.21.) határozat: a TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00011 azonosító számú „Géderlak csapadékvíz elvezetése I. ütem” című projekt támogatásának visszamondásáról szóló döntéséről

19/2021 (I.25.) határozat: a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz történő pályázat benyújtásáról Járdakészítés a Szent László téren tárgyban

20/2021 (I.26.) határozat: Géderlak Községi Önkormányzat 2019. évi maradvány korrekciójának tudomásul vétele

21/2021 (I.26.) határozat: Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi maradvány korrekciójának tudomásul vétele

22/2021 (I.28.) határozat: a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz történő pályázat benyújtásáról Toro Timecutter MX4275TMyRide fűnyírógép bukókeret kittel típusú gép beszerzése tárgyában

23/2021 (I.28.) határozat: A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

24/2021 (I.28.) határozat – 25/2021 (I.28.) határozat: Rendkívüli települési támogatás

26/2021 (II.2.) határozat: a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

27/2021 (II.2.) határozat – 35/2021 (II.2.) határozat: Rendkívüli települési támogatás

36/2021 (II.2.) határozat: Lakhatási támogatás

37/2021 (II.2.) határozat: Rendkívüli települési támogatás

38/2021 (II.5.) határozat: a 2021-2027 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklus Bács-Kiskun Megyei Integrált Területi Programjának megvalósítására vonatkozó együttműködési megállapodásról

39/2021 (II.5.) határozat: TOP-1.4.1-16-BK1-2017-0004 számú „Óvodafejlesztés Géderlakon” című projekt fenntartási jelentés elkészítésére vonatkozó megbízási szerződésről

40/2021 (II.5.) – Géderlak belterület 2 és 3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú földrészletek telekalakítás bejegyzéséről

41/2021 (II.5.) határozat: Géderlak belterület 576; 577/2 és 578 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú földrészletek telekalakítás bejegyzéséről

42/2021 (II.5.) határozat: Géderlak belterület 316; 333; 334/1 és 334/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú földrészletek telekalakítás bejegyzéséről

43/2021 (II.5.) határozat: iskolai körzetek kijelöléséről

44/2021.(II.10) határozata a 19/2021.(I.29.) polgármesteri határozat módosításáról

45/2021 (II.18.) – 54/2021 (II.18.) határozat: rendkívüli települési támogatás

55/2021 (II.18.) határozat: lakhatási támogatás

56/2021 (II.18.) határozat: a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából vissza nem térítendő támogatás a víziközműrendszerek energiahatékonyságot célzó műszaki fejlesztésére c. pályázati felhívásra történő, Ivóvíz Vízműrendszert érintő pályázat benyújtásáról

57/2021 (II.18.) határozat: a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából vissza nem térítendő támogatás a víziközműrendszerek energiahatékonyságot célzó műszaki fejlesztésére c. pályázati felhívásra történő, Szennyvíz Vízműrendszert érintő pályázat benyújtásáról

58/2021 (II.18.) határozat: az Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Víziközmű Társulat megszűnésével összefüggő adminisztratív feladatok többletköltségének finanszírozásáról

59/2021 (II.18.) határozat: a TOP-2.1.3-16-BK azonosító számú Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések „Géderlak csapadékvíz elvezetés I. ütem” című támogatási kérelem benyújtásáról

60/2021 (II.18.) határozat: a TOP-2.1.3-16-BK azonosító számú Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések „Géderlak csapadékvíz elvezetés I. ütem” című projekt megvalósításához a BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel kötendő Konzorciumi Együttműködési Megállapodásról

61/2021.(II.25) határozata Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költsége módosításáról és teljesítéséről

62/2021(II.25) határozata Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

63/2021(II.25) határozata Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése elfogadásáról

64/2021(II.25) határozata az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési köt. alakulásáról

65/2021(II.25) határozat Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési tervéről

66/2021 (III.1.) határozat: a közművelődési alapszolgáltatási tervének elfogadásáról

67/2021 (III.10.) határozat: Géderlak község belterületén a Kossuth utcában (Polgármesteri Hivatal –Kossuth u. 95.- és Kossuth u. 125. közötti járdaszakasz) felújítására pályázat benyújtásáról

68/2021 (III.10.) határozat: a Géderlak 011/25-26-27 hrsz-ú térségben terület kijelöléséről és a helyszín fejlesztési területté nyilvánításáról

69/2021 (III.16.)- 74/2021 (III.16.) határozat: Rendkívüli települési támogatás

75/2021 (III.16.)- 76/2021 (III.16.) határozat: Lakhatási támogatás

77/2021 (III.29.)- 83/2021 (III.29.) határozat: Rendkívüli települési támogatás

84/2021 (III.29.) határozat: lakosság részére kalács kiosztásának elrendeléséről

85/2021 (III.29.) határozat: TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00024 azonosító számú „Géderlak Község csapadékvíz elvezetése II. ütem” című nyertes pályázathoz projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó szakértői szolgáltatás elvégzésére irányuló ajánlatkérésről

86/2021 (IV.6.) határozat: Géderlak Kossuth utca 91. szám alatti plébánia udvarán lévő térburkolat építése tervdokumentációjának elkészítése költségeinek átvállalásáról

87/2021 (IV.8.)-90/2021 (IV.8.) határozat: Rendkívüli települési támogatásról

91/2021 (IV.14.)-96/2021. (IV.14.) határozat: Rendkívüli települési támogatásról

 

 

2020

1/2020.(III.30.) határozata: Határozat visszavonásáról

2/2020.(III.30.) határozata: a koronavírus miatti járványhelyzet enyhítéséhez szükséges korlátozásról

3/2020.(IV. 1.) határozata: lakosság részére kalács kiosztásának elrendeléséről

4/2020.(IV. 1.) határozata: védőeszközös beszerzésének elrendeléséről

5/2020.(IV. 1.) határozata: A Morrow Medical Zrt. központi háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet kiegészítő finanszírozásáról

6/2020.(IV.1.) határozata: települési támogatásról

7/2020. (IV.23.)- 18/2020. (IV.23.) határozat: települési és rendkívüli települési támogatások

19/2020.(IV.23.) határozata: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00016 azonosító számú Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Géderlakon” című „Géderlak Község forgalomcsillapítási és közlekedésbiztonsági létesítményei” tárgyú építési kivitelezési tevékenység megvalósítására beérkezett ajánlatok alapján a kiválasztásáról

20/2020.(IV.23.) határozata: a TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00016 azonosító számú Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Géderlakon” című „Géderlak Község forgalomcsillapítási és közlekedésbiztonsági létesítményei” tárgyú projekthez többletigény benyújtásáról

21/2020.(V.4.) – 23/2020.(V.4.) települési támogatások

24/2020.(V.4.) határozata: a TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00016 azonosító számú Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Géderlakon” című „Géderlak Község forgalomcsillapítási és közlekedésbiztonsági létesítményei” tárgyú projekt műszaki ellenőri feladatok ellátásának ajánlatkéréséről

25/2020.(V.4.) határozata: a Magyar Faluprogram pályázat keretében MFP-ÖTU/2020. kódú az „Önkormányzati tulajdonú út és hídépítés, felújítás” alprogram kiírása alapján „Géderlak község belterületén a Tavasz utca útburkolatának felújítása” pályázat benyújtásáról

26/2020. (V.13.)- 30/2020. (V.13.) határozata: települési támogatások

31/2020.(V.13.) határozata: a TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00016 azonosító számú Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Géderlakon” című „Géderlak Község forgalomcsillapítási és közlekedésbiztonsági létesítményei” tárgyú projekt kivitelezés építészeti műszaki ellenőri feladatok ellátásának ajánlatkéréséről

32/2020.(V.13.) határozata: a TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00016 azonosító számú Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Géderlakon” című „Géderlak Község forgalomcsillapítási és közlekedésbiztonsági létesítményei” tárgyú projekt kivitelezés elektromos műszaki ellenőri feladatok ellátásának ajánlatkéréséről

33/2020.(V.13.) határozata: a Magyar Faluprogram pályázat keretében MFP-KKE/2020. kódú az „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” alprogram kiírása alapján „Géderlak zöldterületei eszközök beszerzése” pályázat benyújtásáról

34/2020.(V.13.) határozata: a 2020. évi falunapról

35/2020.(V.13.) határozata: Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Víziközmű Társulat megszüntetésével kapcsolatos önkormányzati feladatokról

36/2020.(V.13.) határozata: a család- és gyermekjóléti feladatok, valamint a község általános szociális és gyermekvédelmi helyzetéről szóló beszámolóról

37/2020- 42/2020 (V.26.) határozata: települési támogatás

43/2020.(V.26.) határozata: Géderlak-Ordas Intézményfenntartó Társulás megszüntető megállapodásáról

44/2020.(V.26.) határozata: a köznevelési szerződés és a gyermekétkeztetés ellátásáról szóló megállapodás megkötéséről

45/2020.(V.26.) határozata: a Mesevár Óvoda és Szociális Étkeztetés megszüntető okiratáról

46/2020.(VI.3.) határozata: települési támogatás

47/2020.(VI.15.) határozata a Magyar Faluprogram pályázat keretében MFP-OJF/2020. kódú ,„ Óvodai játszóudvar és közterületi játszótérfejlesztése” alprogram kiírása alapján „Új játszótér kialakítása Géderlakon” pályázat benyújtásáról

48/2020.(XI.09.)-50/2020. (XI. 09) határozatok: települési támogatások

51/2020. ( XI. 12.) határozata: Bursa Hungarica felsőoktatási támogatás

52/2020 (XI.18.)-54/2020. ( XI. 18.) határozat: rendkívüli települési támogatás

55/2020.(XI.18.)-56/2020.(XI.18.) határozat: lakhatási támogatás

57/2020 (XI.27.)-59/2020. ( XI.27.) határozat: rendkívüli települési támogatás

60/2020 (XI.30.)-66/2020. ( XI.30.) határozat: rendkívüli települési támogatás

67/2020 (XI.30.) határozat: döntés a gyermekek részére mikulás csomagok kiosztásáról

68/2020 (XI.30.) határozat: rendőrségi beszámoló elfogadásáról

69/2020 (XI.30.) határozat: Magyar Falu pályázat keretében MFP-OJF/2020. kódú „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” alprogram „Új játszótér kialakítása Géderlakon” projekt beszerzési feladatok megvalósítása ajánlatkéréséről

70/2020 (XII.01.)-136/2020. ( XII.01.) határozat: szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem elbírálásáról

137/2020. (XII.8.) határozat: a Magyar Faluprogram pályázat keretében MFP-OJF/2020. kódú, „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” alprogram „Új játszótér kialakítása Géderlakon” projekt beszerzési feladatok megvalósítására beérkezett ajánlatokról döntés

138/2020. (XII.8.) határozat: a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításáról

139/2020 (XII.9.)-143/2020. ( XII.9.) határozat: rendkívüli települési támogatás

144/2020 (XII.9.)-145/2020. ( XII.9.) határozat: lakhatási támogatás

146/2020 (XII.16.) határozat: rendkívüli települési támogatás

147/2020 (XII.18.) – 148/2020 (XII.18.) határozat: rendkívüli települési támogatás

149/2020 (XII.23.) határozat: rendkívüli települési támogatás

150/2020 (XII.23.) határozat: lakhatási támogatás

Megszakítás

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás