A virágos Géderlak

A Virágos Magyarország Mozgalom aranyérmese,

Európa és Kós Díjas

A virágos Géderlak

A Virágos Magyarország Mozgalom aranyérmese,

Európa és Kós Díjas

A virágos Géderlak

A Virágos Magyarország Mozgalom aranyérmese,

Európa és Kós Díjas

2018. május 15., kedd

Géderlak Községi Önkormányzat családsegítő pályázati kiírás

Géderlak Községi Önkormányzat            

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Géderlak Községi Önkormányzat családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6334 Géderlak, Kossuth utca 95.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Géderlak, Dunaszentbenedek, Ordas, Uszód települések illetékességi területén élők részére családsegítői (gyermekjóléti és szociális alapellátások) feladatok ellátása az 1993. évi III. törvény, az 1997. évi XXXI.törvény és végrehajtási rendeletei alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, 15/1998. (IV.30.)NM rendelet által előírt szakképesítés a családsegítő munkakör betöltéséhez,
  •         Szociális és/vagy gyermekvédelem területén szerzett szakmai tapasztalat. – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  •         B kategóriás jogosítvány,
  •         magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

  •         Empátia, határozottság, együttműködési készség, terhelhetőség, pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló iratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat és a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhessék, nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében található kizáró okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. június 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katona György nyújt, a 0678417058 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Géderlak Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (6334 Géderlak, Kossuth utca 95. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GED/1232-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

vagy

  •         Elektronikus úton Katona György részére a hivatal@gederlak.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 11.